Årsmøte 2020

Til medlemmene i Molde volleyballklubb

Innkalling til årsmøte i Molde volleyballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Molde volleyballklubb.

Tid: 7. mai klokken 19.00 – 20.00
Sted: Teams / digitalt

NB! På grunn av restriksjonene i forbindelse med COVID-19 gjennomføres årsmøte digitalt på Teams. For å kunne delta kreves det derfor at man melder seg på ved å sende epost til leder@mvbk.no. Du vil motta en epost med link til møte og informasjon om hvordan du logger deg på.

Har du saker du ønsker å ta opp på årsmøtet, må disse sendes styret senest 30. april 2020 til leder@mvbk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på mvbk.no.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Godkjenne saklisten
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Velge dirigent
 6. Velge referent
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 10. Behandle forslag og saker
  1. Sammenslåing med SK Rival (fra 1.6.2020)
  2. Oppgradering av beachbaner ved Bekkevoll ungdomsskole
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Foreta følgende valg av:
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Øvrige styremedlemmer
  4. Varamedlemmer
  5. To revisorer
  6. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  7. Leder av valgkomiteen
  8. Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Molde volleyballklubb
v/leder Gabriele Hofinger Jünge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.