Årsmøte 2016

Til medlemmene i Molde volleyballklubb

Innkalling til årsmøte i Molde volleyballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Molde volleyballklubb.

NB! Komplette sakspapirer er publisert.

Tid: 29. mars klokken 20.00 – 22.00
Sted: Langmyra skole, øverste østlige inngang.

Har du saker du ønsker å ta opp på årsmøtet, må dette sendes styret senest 15. mars 2016 til leder@mvbk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på mvbk.no.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Godkjenning av oppdaterte vedtekter/lov for Molde volleyballklubb
 5. Behandle MVBK årsmelding 2015
 6. Behandle revidert regnskap 2015
 7. Behandle innkomne saker – søknad om NM 2017
 8. Fastsette kontingent for 2016/2017
 9. Gjennomgang av planer for sesongen 2016/2017
 10. Vedta budsjett 2016
 11. Vedta MVBK organisasjonsplan
 12. Valg av nytt styre (medlemmer er forespurt)
 13. Valg av revisor
 14. Styrets innstilling av valgkomite

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Molde volleyballklubb
v/leder Eva Kristin Ødegård

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *